Starta företag / Företagsregistrering

Företagsregistrering

Faktagranskad artikel

För att t ex få godkännande för F-skatt eller för att kunna lyfta moms på utgifterna och snabbt få tillbaka den, måste du göra en företagsregistrering hos SKV.

Publicerad: 2021-04-09

Låt oss börja med att säga att det går att starta och driva en verksamhet, oavsett företagsform, även om du inte gjort någon Företags­registrering hos Skatteverket. Men för att t ex få godkännande för F-skatt eller för att kunna lyfta moms på utgifterna och snabbt få tillbaka den, måste du registrera verksamheten hos Skatteverket.

Företagsregistrering via nätet eller på blankett

Företagsregistrering gör du med hjälp av Skatteverkets e-tjänst på verksamt.se eller på pappersblanketten Företags­registrering (SKV 4620), som du laddar ner från Skatteverkets webbplats.

F-skatt, A-skatt, moms- och arbetsgivarregistrering

De uppgifter du lämnar i din Företagsregistrering ligger till grund för

  • godkännande för F-skatt
  • preliminär F-skatt
  • preliminär särskild A-skatt
  • momsregistrering
  • om arbetsgivardeklarationer för arbetsgivaravgifter och preliminärskatt ska skickas ut till dig.

Är ditt företag en juridisk person, t ex aktiebolag eller handels­bolag, måste du bifoga en kopia av registreringsbeviset från Bolagsverket när du gör din Företagsregistrering.

Lite hjälp när du ska göra en företagsregistrering

Om du registrerar företaget på verksamt.se finns där instruktioner för hur det går till. Använder du blanketten får du här en kortfattad genomgång.

F-skatt

Överst på blanketten Företagsregistrering kryssar du i vad anmälan gäller – om du vill registrera företaget för F-skatt, som arbetsgivare samt om företaget ska momsregistreras.

Är du enskild näringsidkare och räknar med att enbart arbeta i din enskilda näringsverksamhet kan du ansöka om godkännande för F-skatt. Kommer du att driva företaget parallellt med en anställning, får du ett godkännande för F-skatt med villkor (det som på blanketten kallas FA-skatt).

Datum för första bokslut

För enskild näringsverksamhet samt för handelsbolag med minst en fysisk person som delägare finns bara ett tillåtet räkenskapsår, nämligen januari–december (kalenderår). Brutet räkenskapsår får inte användas av enskilda näringsidkare. 

Aktiebolag och andra juridiska personer får ha brutet räkenskapsår. Ett brutet räkenskapsår ska omfatta tolv månader och får börja och sluta valfri kalendermånad.

När du startar företaget får du förlänga eller förkorta ditt ­första räkenskapsår så att det slutar 31 december. Du får dock inte förlänga räkenskapsåret så att det blir längre än 18 månader. ­Startar du verksamheten under andra halvåret kan du alltså välja mellan ett förlängt och förkortat första räkenskapsår. En fördel med förkortat räkenskapsår är att du så snart som möjligt tvingas ta tag i bokslut och inkomstdeklaration. Å andra sidan kan det vara lämpligt med ett första förlängt räkenskapsår som ger dig tid att sätta dig in i alla bestämmelser.

Momsregistrering

Om du räknar med att ha en momspliktig omsättning inom Sverige på mer än 1 milj kr per år, ska du redovisa moms varje eller var tredje månad (kvartalsvis). Väljer du att redovisa momsen varje månad ska du även välja redovisningstidpunkt. Normalt väljer man att redovisa och betala in momsen den 12:e i den andra månaden efter redovisningsmånaden. Då får du längre tid på dig att göra moms­redovisningen och en längre betalningsfrist.

Har du en momspliktig omsättning som är högst 1 milj kr får du redovisa moms en gång per år, men du kan också välja att registrera dig för momsredovisning varje eller var tredje månad om du vill. Räknar du med att ha en momspliktig omsättning på mindre än 30 000 kr behöver du i vissa fall inte momsregistrera dig. 

Preliminär skatt

Vid företagsregistreringen ska du beräkna verksamhetens överskott, dvs intäkter minus kostnader.

Dessutom ska du ange hur mycket du drar av i eget pensions­sparande i näringsverksamheten och underlaget för särskild löneskatt på pensionskostnader. 

Räknar du med att vid sidan av företaget under året ha inkomst av tjänst ska du ange lön och skatt hittills under året och under resten av året samt dina avdragsgilla kostnader i anställningen, exempelvis resor till och från arbetet.

Du ska också ange dina allmänna avdrag i deklarationen, nämligen pensionssparande som du drar av privat (ovanligt), samt skuldräntor mm.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!