Starta företag / Lönsamhet – tips för lönsamt företagande

Lönsamhet – tips för lönsamt företagande

Faktagranskad artikel

Lönsamheten är i längden helt avgörande för att ditt företag ska överleva. Det är också mycket viktigt att likviditeten är god, dvs att det finns pengar att betala räkningarna med. Faktiskt är ­bristen på likvida medel – inte dålig lönsamhet – den vanligaste orsaken till konkurs, men lönsamhet och likviditet hör naturligtvis ihop.

Det finns flera sätt att öka lönsamheten i ett företag. Här får du ett antal konkreta tips på vad du kan göra.

Publicerad: 2023-04-15
Lönsamhet, resultat och likviditet

Ditt företag kan gå dåligt på två sätt. Dels kan resultatet vara dåligt – förlust eller för låg vinst. Men det kan också vara likviditeten som är dålig, dvs företaget har – mer eller mindre tillfälligt – för dåligt med pengar för att kunna betala fakturorna i rätt tid.

Skynda långsamt

Det finns ingenting som är så påfrestande för likviditeten som en snabb tillväxt. Det är mycket vanligt att just nystartade företag har detta problem. Det finns massor av företag med sunda ­affärsidéer och god lönsamhet som har kroknat just genom att växa för snabbt. Man talar om växtvärk.

Det finns flera orsaker till varför det är så. Spannet ­mellan kundford­ringarna och leverantörsskulderna blir större. Mycket kapital binds i lager och inventarier samt i den löpande driften.

Omvänt är det så att när du slår av på takten ökar också likviditeten. Ett bra sätt att växa utan påfrestningar är att lägga in ­platåer vissa tidsperioder. Då ligger företaget på samma omsättning som tidigare och kommer ikapp likviditetsmässigt.

Marknaden tar också tid att erövra. Även när du säljer till företag är det människor som du måste övertyga, och det tar tid. Detta är också ett argument för att skynda långsamt.

Betala senare än förfallodagen

När det finns dåligt med pengar i företaget kan det ibland bli nöd­vändigt att betala senare än förfallodagen. Om detta görs snyggt kan det vara ett bra sätt att över­brygga en tillfällig likviditetssvacka.

Följande bör du dock tänka på:

  • Hör av dig i förväg till leverantören och tala om att du tyvärr inte kan betala fakturan på förfallodagen utan först x antal ­dagar senare.
  • Förklara att du är beredd att betala eventuell dröjsmålsränta.
  • Håll ditt ord, dvs betala senast den dag du lovade i brevet eller telefonsamtalet.
  • Behandla alla leverantörer lika. Det är bättre att skjuta på 20 leverantörers fakturor i en vecka än att låta en av dem vänta i 20 veckor.
Kundförluster

Kundförluster kan inverka väldigt negativt på lönsamheten. I alla verksamheter finns risken för kundförluster, dvs när kund­erna inte betalar för de varor ­eller tjänster som de köpt från ditt företag. Det kan bero på att de hamnar på obestånd eller på att de helt enkelt struntar i att betala. Som leverantör hamnar du alltid sist i kön för att få utdelning i en konkurs och blir därför nästan alltid ­förlorare.

Att sälja på kredit (mot faktura) ställer ditt företag inför en större risk än vid kontantförsäljning men det är naturligtvis omöjligt att begära kontant betalning vid all sorts försäljning. Det kan räcka med att bara ­någon eller några kunder släpar efter med sina betalningar och betalar för sent, så kan ditt företag få problem. Företaget kanske måste utnyttja kontokrediten under ­tiden och det kostar ränta. I ­värsta fall slår du i ­taket beträffande kontokrediten. Det är mycket viktigt för verksam­heten att undvika kundförluster så långt det är möjligt.

 Du säljer datorer och har för tillfället ett paketerbjudande för 20 000 kr. Själv köper du in hela paketet för 18 000 kr, dvs förtjänsten är bara 2 000 kr/paket.

En kund köper ett datorpaket av dig för 20 000 kr. När det är dags att betala visar det sig att kunden är på obestånd och blir försatt i konkurs. Du får ingen utdelning i konkursen, dvs du får inget betalt alls för det ­sålda datorpaketet.

Hur mycket förlorar du? Ja, du förlorar inte bara de 2 000 kronorna i förtjänst, utan ytterligare 18 000 kr. För att få ihop 18 000 kr för att täcka din egen inköpskostnad måste du sälja 18 000/2 000 = 9 nya dator­paket.

En enda kundförlust tvingar dig alltså att hitta nio nya köpare (som betalar) innan kundförlusten är täckt.

Alla kunder är risker

Både nya och gamla kunder kan ge kundförluster som är förödande för lönsamheten. Många tror att förlusterna till största delen kommer från nya kunder men så är det inte.

Det är lätt att lita för mycket på de kunder man haft länge och som alltid betalat, även om det ibland dröjt innan pengarna kommit. Det här är ett farligt sätt att resonera på. Du kan ha hunnit leverera en hel del eller utföra mycket jobb innan du reagerar på att du inte ens fått betalt för den första leveransen eller jobbet.

Innan affären

Om du ska kunna få betalt för dina varor eller tjänster hänger ­nästan uteslutande på vad du gör innan affären genomförs. Det är svårt att göra något efteråt även om du kan ta till vissa lagliga åtgärder. Det är vad ni avtalar före affären som avgör vad du kan göra om kunden inte betalar. Det är faktiskt för sent redan när du skriver ut fakturan.

Muntliga avtal gäller, men för bevisningens skull ska du alltid använda skriftliga avtal i någon form, t ex ordererkännanden eller kontrakt. Enligt lag

  • ska köparen betala när säljaren visar att han vill ha betalt, t ex genom att skriva förfallodag på en faktura
  • har säljaren rätt till dröjsmålsränta först efter 30 dagar från försäljningen (om köparen är en konsument är dock förutsättningen att han meddelat köparen från vilken tidpunkt han tänker ta ut dröjsmålsränta)
  • är dröjsmålsräntan referensräntan plus 8 procentenheter
  • har säljaren rätt att ta ut en inkassoavgift på 180 kr i samband med ett inkassokrav vid utebliven betalning.

Övriga villkor som påminnelseavgift, faktureringsavgift, från ­vilken dag dröjsmålsräntan ska räknas, högre dröjsmålsränta mm kan säljaren och köparen avtala om. Finns det inget avtal har säljaren egentligen inte rätt att ta ut dessa avgifter eller en högre dröjsmålsränta än enligt räntelagens bestämmelser.

Betalningsvillkor

Se till att alla broschyrer, prislistor, kontrakt mm innehåller ­villkor för affärerna. Där ska dina betalningsvillkor framgå. Det gäller kredittid, dröjsmålsränta, fak­tu­reringsavgifter, ­påminnelse­av­gifter, mm. Även här finns lönsamhetsfördelar att vinna.

Snabba upp betalningarna

För att du ska behöva utnyttja kontokrediten så litet som möjligt är det viktigt att du snabbt får betalt från kunderna. Att utnyttja kontokrediten kostar pengar och sänker därmed lönsamheten.

Om du säljer på kredit ska kunden enligt lag betala på anfordran, dvs senast den dag du säger att han ska betala. Du kan t ex ange det på fakturan. Ni kan också avtala om en viss kredittid, vilket speciellt större företag brukar göra. Annars är det vanligaste att du som ­säljare helt enkelt anger kredittiden i antal dagar eller (ännu bättre) förfallodagen på din faktura.

Tips för ökad lönsamhet:
För att du snabbare ska kunna få betalt från kunderna finns flera praktiska tips. Ett är att förkorta kredittiden, dvs begära betalning inom 10–20 dagar istället för 30 dagar. Ännu bättre är att ange en viss sista betalningsdag, t ex 2021-05-14. Varje dag ­tidigare som pengarna hamnar på företagets konto ger bättre ­likvi­ditet och lönsamhet.

Exempel:

Ett företag säljer på kredit för 6 milj kr per år. Betalningsvillkor 30 ­dagar. Det visar sig att kunderna i genomsnitt betalar efter 36 dagar.

Så går företaget över till 10 dagar på fakturorna. Nu sjunker den genomsnittliga betalningstiden till 21 dagar (många kunder betalar ju ändå inte ­förrän efter 30 dagar).

Eftersom företaget utnyttjar sin kontokredit med 5% ränta betyder de 15 ­dagarna snabbare betalning att räntekostnaderna sjunker med ­6 000 000 x 5% x 15/360 = 12 500 kr per år.

Visa dröjsmålsräntan tydligt

Visa också tydligt att du tänker ta ut en hög dröjsmålsränta och ­kanske en påminnelseavgift om betalningen dröjer. Det kan förmå vissa kunder att betala några dagar före förfallodagen eftersom de inte vill riskera att få några kostnader.

Gör klart och fakturera

Men det finns också en annan viktig sak som påverkar hur snabbt du får betalt om du har ett tjänsteproducerande företag. Det är hur du lägger upp ditt arbete.

En del företagare är väldigt förtjusta i att hela tiden kasta sig över nya fräscha projekt innan de gamla är slutförda. För likvid­iteten är detta helt förödande eftersom du i de flesta fall inte kan fakturera förrän jobbet är klart. Dessutom blir det lätt stressigt när kunderna hela tiden hör av sig och undrar när jobbet blir ­färdigt.

Nej, försök istället att göra ett jobb helt klart och fakturera det innan du börjar med nästa. Totalt sett får du inte mer betalt än i det första alternativet, men du får pengar betydligt snabbare.

Med våra faktureringsprogram kan du jobba effektivt för ökad lönsamhet »

Faktureringsavgifter mm

Olika avgifter och påslag är ett enkelt sätt att stärka lönsamheten och med volymer kan det bli en del pengar. Men tänk på att påslag i olika former ofta inte gäller såvida ni inte avtalat om dem i förväg. Kunden kan stryka dem utan att du kan göra något åt det. Men de flesta reagerar inte utan betalar i tron att det ska vara så. Avgifterna kallas fakture­rings­avgift, mot­tagningsavgift, expeditionsavgift, hanteringskostnad mm. Det brukar röra sig om en kostnad på 10 till 50 kr per faktura.

Om alla kunder betalar denna avgift utan att knysta och det handlar om många fakturor så blir det mycket pengar under ett år till före­taget.

Dröjsmålsränta

Även inbetalda dröjsmålsräntor är positiva för lönsamheten. Enligt räntelagen har du inte rätt att ta ut dröjsmålsränta förrän efter 30 dagar om ni inte har avtalat om kortare tid. Enligt lag är dröjsmålsräntan referensräntan + 8 pro­centenheter.

Om du anger 10 dagars kredittid på en faktura och kunden betalar först efter 35 dagar, har du bara rätt till dröjsmålsränta för 5 dagar.

Har ni avtalat om kortare kredittid och högre dröjsmålsränta från och med förfallodagen har du rätt att ta ut den högre räntan redan från förfallodagen. Många känner inte till reglerna om dröjsmåls­ränta utan betalar oavsett om den är rätt eller fel.

Ta i rejält

Det är inte ovanligt med höga dröjsmålsräntor, på kanske 25 till 30%. Det ska kosta att dröja med betalningarna. Det kan verk­ligen ge köparen anledning att betala i tid nästa gång eller få ­honom att betala i god tid före förfallodagen om han köper av dig för första gången.

Tips:
Tycker du att det känns småaktigt att skicka en räntefaktura på ­kanske bara några kronor eller någon hundralapp, kan du samla ihop dröjsmålsräntorna och skicka en räntefaktura någon gång per år eller lägga beloppet på nästa faktura om kunden handlar fler gånger.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!