Starta företag / Rätt till ledighet för att starta eget företag

Rätt till ledighet för att starta eget företag

Faktagranskad artikel

Som anställd har du rätt att ta tjänstledigt i upp till sex månader för att driva eget företag.

Publicerad: 2021-04-01
Villkor för rätt till ledighet

För att du ska ha rätt till ledighet för att driva eget företag får din verksamhet inte konkurrera med arbetsgivarens verksamhet. Du har rätt att vara ledig i upp till sex månader.

Ledigheten får inte innebära allt för stora problem för arbetsgivaren, t ex stora kostnadsökningar eller att verksamheten inte kan drivas som förut.

Rätten till ledighet för att driva näringsverksamhet gäller bara en enda gång hos en och samma arbetsgivare.

För att ha rätt att få tjänstledigt för att driva eget företag måste du ha varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren.

Anmälan till arbetsgivaren

Du måste anmäla till arbetsgivaren att du vill vara ledig för att driva näringsverksamhet minst tre månader i förväg. Du måste då också tala om hur länge du planerar att vara tjänstledig.

Din arbetsgivare måste inom en månad meddela dig om ledigheten beviljas eller inte.

Återkomst till arbetet

Om du vill komma tillbaka till arbetet tidigare än du har planerat, måste du underrätta arbetsgivaren om detta så fort som möjligt. Arbetsgivaren måste då låta dig få komma tillbaka till arbetet senast en månad efter att du meddelat att du vill återgå till arbetet.

Du har rätt att behålla de arbetsuppgifter och de anställningsförmåner du hade innan du tog ledigt. Arbetsgivaren har dock rätt att göra vissa omplaceringar om detta är nödvändigt på grund av
ledigheten.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!