Starta företag / Sociala avgifter

Sociala avgifter – vem betalar vad?

Faktagranskad artikel

Sociala avgifter är en gemensam benämning för arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Arbetsgivaravgifter är de socialavgifter som arbetsgivaren betalar för sina anställda. Egenavgifter är de socialavgifter som en näringsidkaren betalar för sig själv.

Publicerad: 2021-04-23
Olika former av sociala avgifter

Har du aktiebolag är det här med socialavgifter ganska enkelt. Du räknas då som anställd och på den lön du tar ut från bolaget ­betalar företaget sociala avgifter i form av arbetsgivaravgifter som redovisas i arbetsgivar­dekla­ra­tionen. 

Har du enskild firma eller handelsbolag (kallas här egenföretagare) blir det lite knepigare. Du betalar då antingen egenavgifter eller särskild löneskatt, beroende på om du är aktiv eller passiv.

Allmänna principer

Det är socialavgifter på alla arbetsinkomster.

  • Arbetsgivare betalar arbetsgivaravgifter på löner till anställda som fått minst 1 000 kr under kalenderåret.
  • Egenföretagare som har aktiv näringsverksamhet betalar egenavgifter om nettoinkomsten (överskottet) är minst 1 000 kr.
  • Egenföretagare som har passiv näringsverksamhet betalar särskild löneskatt om nettoinkomsten (överskottet) är minst 1 000 kr.
  • Hobbyverksamma som har ett överskott på minst 1 000 kr betalar egenavgifter på överskottet.
Aktiv eller passiv verksamhet

Egenföretagare, dvs enskilda näringsidkare eller människor som är delägare i handelsbolag, kan ha antingen aktiv eller passiv verksamhet. Aktiva näringsidkare betalar egenavgifter medan passiva betalar särskild löneskatt. För pensionärer (den som vid årets ingång har fyllt 65 år eller som under hela året har tagit ut full allmän pension

Du har en aktiv näringsverksamhet om du utför minst en tredjedels årsarbetstid i ditt företag, dvs 500–600 timmar per år. Kräver din verksamhet ett mindre antal timmar i arbete för att skötas betraktas du normalt ändå som aktiv. De flesta egenföretagare är aktiva.

Sociala avgifter i hobbyverksamhet

Hobbyverksamma betalar egenavgifter och betraktas därmed alltid som aktiva, märkligt nog. Det är alltså högre socialavgifter på hobbyverksamhet än på passiv näringsverksamhet.

Aktiva näringsidkare

Aktiva näringsidkare betalar egenavgifter på överskottet i verksamheten. Egenavgifterna är 28,97% om du har 7 karensdagar (något lägre om du har fler karensdagar i sjukförsäkringen, och något högre om du har 1 karensdag). Har du överskott mellan 40 000 kr och 200 000 kr sätts egenavgifterna ned med 7,5 procentenheter (maximalt 15 000 kr). Någon motsvarande nedsättning finns inte för den särskilda löneskatten.

För pensionärer (den som vid årets ingång har fyllt 65 år eller som under hela året har tagit ut full allmän pension är det lägre egenavgifter, nämligen 10,21 %.

Regional nedsättning av egenavgifter

Reglerna om regional nedsättning av egenavgifterna i stödområdet innebär att ett avdrag får göras med 10% av ett avgiftsunderlag på 180 000 kr. Det innebär en sammanlagd minskning av egenavgifterna med högst 18 000 kr per år.

Egenavgifterna får dock aldrig understiga 10,21% (ålderspensionsavgiften).

Schablonavdrag – egenavgifter

Du får redan under inkomståret göra ett avdrag för de beräknade egenavgifterna med 25% av vinsten. Det kallas schablonavdrag för egenavgifter. För pensionärer är schablonavdraget 10%.

Det här beräknade avdraget för egenavgifterna (schablonavdraget) stämmer inte riktigt med vad du sedan kommer att få betala. Det brukar skilja på några hundralappar och ibland mer om du har karensdagar på sjukförsäkringen.

Denna differens rättas till i årets deklaration då du lägger till föregående års schablonavdrag och i stället drar av de egenavgifter som du verkligen blev påförd på slutskattebeskedet.

Motsvarande gäller för passiva egenföretagare som betalar särskild löneskatt, där schablonavdraget är 20%.

I våra böcker Enskild firma och Eget aktiebolag läser du utförligt om skattereglerna och om skatteplanering i enskild näringsverksamhet respektive aktiebolag.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!