Starta företag / Uppbyggnadsskede – vad är det?

Uppbyggnadsskede – vad är det?

Faktagranskad artikel

Här beskriver vi kortfattat reglerna om uppbyggnadsskede.

Publicerad: 2022-02-12
Uppbyggnadsskede 

Reglerna om uppbyggnadsskede innebär att du som företagare under tiden som företaget är nystartat kan få en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som motsvarar lönen för ett liknande arbete som anställd.

Det generella uppbyggnadsskedet är 36 månader.

Fram till 1 augusti 2018 fanns inte möjlighet till uppbyggnadsskede för aktiebolagsägare men i dag finns möjligheten även för dem. Under 2018 förlängdes uppbyggnadsskedet från 24 till nuvarande 36 månader.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!