Starta företag / Växa-stödets villkor

Växa-stödets villkor

Faktagranskad artikel

Från 1 januari 2018 omfattar växa-stödet också aktiebolag och handelsbolag, utöver enskilda firmor. Så här fungerar det. 

Publicerad: 2019-03-01

Enmansföretag som inte har några anställda kan tillfälligt få lägre arbetsgivaravgifter för den först anställde, så kallat Växa-stöd. Under de första 24 månaderna behöver bara ålderspensionsavgiften på 10,21% betalas.

Vilka företagsformer kan få Växa-stöd?

Enskilda näringsidkare, aktiebolag samt handelsbolag kan få nedsatt arbetsgivaravgift när de anställer för första gången.

Intressant för de minsta företagen

Växa-stödet innebär att företaget får en skatterabatt med upp till dryga 21% av de arbetsgivaravgifter man normalt betalar för en anställd. Kolla av reglerna här nedan, t ex kan du inte anställa en familjemedlem och samtidigt få växa-stöd.

Växa-stöd för aktiebolag och handelsbolag

Sedan årsskiftet 2017 kan enskilda näringsidkare få växa-stöd för den först anställde. Från och med 1 januari 2018 gäller VÄxa-stödet även för handelsbolag med två ägare samt aktiebolag utan anställda (alternativt med en anställd som också är delägare eller närstående till delägare).

Istället för att betala fulla arbetsgivaravgifter och/eller särskild löneskatt ska enbart ålderspensionsavgiften på 10,21% betalas under 24 månader. 

Växa-stödets villkor

Följande förutsättningar och regler gäller för stödet:

 • Anställningen ska ha påbörjats efter 31 mars 2017
 • Minst tre månaders anställning och minst 20 timmars arbetstid per vecka.
 • Stödet ges för maximalt 25 000 kr/månad i lön under 24 månader.
 • Företaget får inte ha haft några anställda efter 31 december 2016 (bortsett från en delägare eller en närstående till delägare i aktiebolaget). Personer som fått sammanlagt högst 5 000 kr i ersättning ska inte räknas med.

Reglerna säger dock att anställningar som påbörjats mellan 1 april och 31 december 2017 ska ge rätt till stödet från 1 januari 2018.

Växa-stöd –  inte för delägare eller närstående

Växa-stöd medges inte för ersättningar som betalas ut till delägare eller närstående till delägaren, som närstående räknas:

 •  maka eller make
 •  föräldrar
 •  far- och morföräldrar
 •  barn, barnbarn osv och deras makar
 •  syskon och deras makar, barn, barnbarn osv.

Med makar menas (förutom personer som är gifta med varandra) även sambor som har eller har haft gemensamma barn, samt sambor som tidigare varit gifta.
Med barn menas (förutom biologiska barn) även adoptivbarn, styvbarn och fosterbarn.

Övriga begränsningar
 • Företag i intressegemenskap ska ses som en enda arbetsgivare. Det innebär att en person som har både en enskild näringsverksamhet och ett aktiebolag bara få ett (1) växa-stöd för de båda företagen.
 • Skatterabatten gäller inte personer som under 2017 eller senare är eller har varit anställda i annan verksamhet som bedrivs direkt eller indirekt av samma arbetsgivare eller närstående till arbetsgivaren.
 • Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna räknas som ett stöd av mindre betydelse. Detta innebär att villkoren för dessa stöd måste vara uppfyllda om nedsättningen ska få göras. För företag som inte får några andra stöd av mindre betydelse är dessa villkor normalt uppfyllda.
 • Ersättning som omfattas av nedsättningen ger inte rätt till regional nedsättning av arbetsgivaravgifter i stödområdet. 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!