Aktie 

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag. Gentemot aktiebolaget är en aktie odelbar, men flera personer kan äga en aktie gemensamt.

Den handling som styrker äganderätten till aktien kallas aktiebrev.

En aktie ger bl a rätt till utdelning, rösträtt vid bolagsstämman samt del i tillgångarna om bolaget likvideras.

Aktier kan ha olika röstvärde. Normalt har A-aktier högre röstvärde än övriga (B- och C-aktier). Man skiljer också mellan stamaktier och preferensaktier. Preferensaktierna har vanligen företräde vid aktieutdelning.

Det finns ett antal metoder för aktievärdering, t ex substansvärdemetoden och avkastningsvärdemetoden. Värderingsmetoderna används främst vid värdering av onoterade aktier, t ex aktier i fåmansföretag, men även vid ekonomiska analyser av marknadsnoterade företag (men oavsett vad denna analys visar framgår marknadsvärdet på marknadsnoterade aktier av den aktuella börskursen).

Aktiebolag – Kunskap & mjukvara för att driva AB - Bjorn Lunden - Vad är egentligen en aktie? En snabblektion. - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.