Aktiebolagslagen

Aktiebolagslagen reglerar bolagsformen aktiebolag. Aktiebolagslagen är en omfattande lag som bland annat innehåller bestämmelser om aktiebolags bildande, aktiekapital, utdelning, bolagsstämma, styrelse, verkställande direktör, revisorer och likvidation.

Aktiebolag – Kunskap & mjukvara för att driva AB - Bjorn Lunden - Ordförklaring för aktiebolagslagen - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.