Aktiebyte

Aktiebyte är när aktier byts ut i samband med att ett aktiebolag går samman med ett annat aktiebolag.

För aktiebyten gäller särskilda skatteregler, t ex kan beskattningen av vinsten på de gamla aktierna skjutas fram. Reglerna gäller när fysiska personer som är bosatta i Sverige gör ett andelsbyte av marknadsnoterade aktier, och innebär att vinsten på de gamla aktierna deklareras först när de mottagna aktierna avyttras.

Aktiebolag – Kunskap & mjukvara för att driva AB - Bjorn Lunden - Ordförklaring för aktiebyte - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.