Aktiekapital

Ett bolags aktiekapital är summan av det nominella beloppet på ett aktiebolags samtliga aktier.

För att registrera ett privat aktiebolag krävs ett registrerat aktiekapital på minst 25 000 kr.

För publika aktiebolag är lägsta registrerade aktiekapital 500 000 kr. Aktiekapitalet måste inte bestå av kontanta medel utan kan tillskjutas i form av apportegendom.

Om aktiebolagets egna kapital understiger det registrerade aktiekapitalet uppstår kapitalbrist och styrelsen måste upprätta en kontrollbalansräkning.

Aktiebolag – Kunskap & mjukvara för att driva AB - Bjorn Lunden - Ordförklaring för aktiekapital - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.