Aktiekorg

Aktiekorg en sammansättning av aktier, vanligtvis aktier inom en viss sektor. Fungerar som en värdepappersfond.

Avkastningen på t ex en aktieindexobligation kan vara kopplad till värdeutvecklingen hos en aktiekorg.

Det förekommer även s k aktiekorgsbevis, som är ett särskilt värdepapper.

Aktiebolag – Kunskap & mjukvara för att driva AB - Bjorn Lunden - Ordförklaring för aktiekorg - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.