Börsindex

Ett börsindex är ett vägt medeltal av de aktier som hör till indexet. Indexet ger en samlad bild av börsutvecklingen på en viss marknad. Som exempel på ett vanligt svenskt börsindex kan nämnas Affärsvärldens generalindex (AFGX).

Aktiebolag – Kunskap & mjukvara för att driva AB - Bjorn Lunden - Ordförklaring för börsindex - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.