Börsindex

Ett börsindex är ett vägt medeltal av de aktier som hör till indexet. Indexet ger en samlad bild av börsutvecklingen på en viss marknad. Som exempel på ett vanligt svenskt börsindex kan nämnas Affärsvärldens generalindex (AFGX).

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.