Bifirma (särskilt företagsnamn)

Bifirma har ersatts av begreppet särskilt företagsnamn. 

Med bifirma avses en delverksamhet i ett aktiebolag med registrerat, skyddat namn. Den tidigare Firmalagen (1974:156) ersattes 1 januari 2019 av Lag om företagsnamn (2018:1653). I den nya lagen har man ändrat från begreppet bifirma till begreppet särskilt företagsnamn

Delverksamheten måste finnas med i bolagsordningens ändamålsparagraf.

Det särskilda företagsnamnet är ingen självständig juridisk person och får inte avslutas med ordet aktiebolag eller AB. Det får inte innehålla orden privat eller publikt. Det skulle kunna ge intryck av att det särskilda företagsnamnet är en självständig juridisk person.

Det är fortfarande bolaget självt som driver även denna verksamhet, men med ett annat namn utåt. På fakturor och liknande är det viktigt att bolagets rätta namn och organisationsnummer finns med, så att kunder och leverantörer vet vem de gör affärer med. 

Aktiebolag – Kunskap & mjukvara för att driva AB - Björn Lundén - Bifirma (särskilt företagsnamn) - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.