Bolagsskatt

Bolagsskatten är en statlig inkomstskatt som aktiebolag och ekonomiska föreningar samt i vissa fall stiftelser och ideella föreningar ska betala på den skattepliktiga vinsten, dvs sedan alla avdrag har gjorts.

Skatten är proportionell, dvs det är samma procentsats oberoende av hur stor vinsten är. 

Bolagsskatten har sänkts kraftigt de senaste decennierna och är från 2019 nere på 21,4 %. 2021 sänktes den ytterligare, ned till 20,6 %. På 1980-talet var bolagsskatten 52 %.  

Aktiebolag – Kunskap & mjukvara för att driva AB - Bjorn Lunden - Bolagsskatt – vilka betalar det och med hur mycket? - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.