Just nu har vi driftstörningar vilket gör att vissa kunder upplever problem med att logga in i våra apptjänster samt i våra onlinetjänster. Felsökning pågår och bör vara åtgärdat inom kort!

Bolagsverket

Statlig myndighet som bland annat har till uppgift att hantera registreringen av nya företag och ändringar i befintliga företag, ta emot årsredovisningar, registrera företagsinteckningar, fatta beslut i likvidationer och göra de registrerade företagsuppgifterna tillgängliga i näringslivsregistret. Där kan vem som helst söka information om svenska företag.

Aktiebolag – kunskap & mjukvara för att driva aktiebolag - Björn Lundén - Ordförklaring för Bolagsverket - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.