Budplikt

Budplikt innebär att en aktieägare som köper aktier som ger 30% eller mer av rösterna i bolaget, ska erbjuda övriga aktieägare inlösen.

Regeln om budplikt infördes 1999 i syfte är att förbättra minoritetsaktieägarnas ställning.

Aktiebolag – Kunskap & mjukvara för att driva AB - Björn Lundén - Ordförklaring för budplikt - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.