Corner

Corner innebär att en aktör på aktiemarknaden äger minst 10% av aktierna i ett aktiebolag. Den som har en corner i ett aktiebolag kan förhindra att en majoritetsägare i bolaget skaffar sig 90% eller mer av rösterna i bolaget och därigenom möjligheten att enligt lag lösa in resterande utestående aktier i bolaget, s k tvångsinlösen.

Aktiebolag – Kunskap & mjukvara för att driva AB - Björn Lundén - Ordförklaring för corner - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.