Courtage

Courtage är en avgift som tas ut av mäklare vid köp eller försäljning av värdepapper. Courtaget får vid kapitalvinstberäkningen dras av från försäljningsintäkten respektive läggas till anskaffningsutgiften.

Aktiebolag – Kunskap & mjukvara för att driva AB - Bjorn Lunden - Ordförklaring för courtage - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.