Emissionsprospekt

Ett emissionsprospekt är en redogörelse som ska lämnas av styrelsen i större aktiebolag när bolaget eller aktieägare inbjuder en större krets att förvärva aktier, teckningsrätter, konvertibla skuldebrev eller vinstandelsbevis i bolaget, och summan av dessa förvärv förväntas uppgå till minst en miljon kr. Prospektet ska bl a innehålla bolaget balans- och resultaträkningar för de tre senaste åren.

Aktiebolag – Kunskap & mjukvara för att driva AB - Björn Lundén - Ordförklaring för emissionsprospekt - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.