Emissionsvillkor

Med emissionsvillkor menas de villkor som gäller för en nyemission eller fondemission. Av emissionsvillkoren framgår bl a omfattningen av och tidpunkten för emissionen samt i vilken proportion nya aktier kan erhållas.

Det är bolagsstämman som beslutar om nyemission. Om stämman beslutar om en emission med villkoren 1:2, innebär det att varje aktieägare får (fondemission), respektive får köpa (nyemission), en ny aktie för varje tvåtal gamla.

Aktiebolag – Kunskap & mjukvara för att driva AB - Björn Lundén - Ordförklaring för emissionsvillkor - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.