Euroclear Sweden (fd VPC)

Euroclear Sweden (fd VPC) handhar registreringen av aktieägarna för de aktiebolag som tilllämpar förenklad aktiehantering, vilka framförallt är börsbolag.

Euroclear Sweden utfärdar även vp-avier, skickar ut utdelningar, handlägger emissioner mm.

Aktiebolag – Kunskap & mjukvara för att driva AB - Björn Lundén - Ordförklaring för Euroclear Sweden - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.