Fond

1. värdepappersfond, dvs fonder som beroende på inriktning investerar i olika typer av värdepapper.

2. redovisnings- och skatteterm, t ex reservfond eller periodiseringsfond.

3. fond som delar ut stipendier, priser och liknande för vissa ändamål, t ex utbildning, forskning, kultur eller välgörenhet. Sådana fonder är oftast stiftelser men det behöver inte vara en särskild juridisk person (t ex en stiftelse) utan det kan också vara avsatta medel som förvaltas av exempelvis ett företag eller en förening.

Aktiebolag – Kunskap & mjukvara för att driva AB - Bjorn Lunden - Ordförklaring för fond - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.