Fondemission

En fondemission innebär en ökning av aktiekapitalet och antalet aktier utan att bolaget tillförs mer kapital.

Fondemission är en bokföringsåtgärd då uppsamlade vinstmedel eller andra fonderade medel omvandlas till bundet eget kapital (se eget kapital). Varje aktieägare får nya aktier i proportion till sitt tidigare innehav.

Vid en fondemission blir bolagets värde fördelat på ett större antal aktier och på så vis blir värdet på varje enskild aktie lägre. Vid exempelvis en fondemission 1:1 får aktieägarna en ny aktie för varje gammal aktie vilket gör att den tidigare aktiens värde ska fördelas på två aktier.

Aktiebolag – Kunskap & mjukvara för att driva AB - Björn Lundén - Ordförklaring för fondemission - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.