Fundamental aktieanalys

Med fundamental aktieanalys menas aktieanalys och aktievärdering som grundar sig på analys och värdering av fundamenta, dvs siffror och nyckeltal hämtade från företagets redovisning, t ex årsredovisningar och delårsrapporter. Traditionellt skiljer man mellan fundamental och teknisk aktieanalys.

Aktiebolag – Kunskap & mjukvara för att driva AB - Bjorn Lunden - Ordförklaring för fundamental aktieanalys - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.