Fusion

Fusion innebär vanligtvis att ett bolag går upp i ett annat bolag. Det kan också vara ett bolag som tillsammans med ett annat bolag går upp i ett nybildat tredje bolag. Bolagen upplöses då utan likvidation. Deras skulder och tillgångar tas över av det tredje bolaget.

Det finns tre olika sätt att göra en fusion:

• eabsorption, innebär att ett bolag går upp i ett annat befintligt bolag

• kombination, innebär att två bolag går upp i ett tredje nystartat bolag

• absorption av helägt dotterbolag, innebär att ett helägt dotterbolag går upp i moderbolaget.

Absorption av helägt dotterbolag är vanligast förekommande. Vid en fusion mellan moderbolag och dotterbolag övertar moderbolaget tillgångar och skulder från dotterbolaget. I och med detta övertar moderbolaget även ansvaret för okända skulder.

När moderbolag fusioneras in i dotterbolag kallas detta omvänd fusion.

 

Aktiebolag – Kunskap & mjukvara för att driva AB - Björn Lundén - Ordförklaring för fusion - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.