Fusion

Fusion innebär vanligtvis att ett bolag går upp i ett annat bolag. Det kan också vara ett bolag som tillsammans med ett annat bolag går upp i ett nybildat tredje bolag. Bolagen upplöses då utan likvidation. Deras skulder och tillgångar tas över av det tredje bolaget.

Det finns tre olika sätt att göra en fusion:

• eabsorption, innebär att ett bolag går upp i ett annat befintligt bolag

• kombination, innebär att två bolag går upp i ett tredje nystartat bolag

• absorption av helägt dotterbolag, innebär att ett helägt dotterbolag går upp i moderbolaget.

Absorption av helägt dotterbolag är vanligast förekommande. Vid en fusion mellan moderbolag och dotterbolag övertar moderbolaget tillgångar och skulder från dotterbolaget. I och med detta övertar moderbolaget även ansvaret för okända skulder.

När moderbolag fusioneras in i dotterbolag kallas detta omvänd fusion.

 

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.