Genomsnittskurs

Med genomsnittskurs menas den genomsnittliga kursen på en valuta under en redovisningsperiod.

Om ett företag har en utländsk verksamhet ska de värden som finns i den utländska verksamhetens resultaträkning räknas om till moderföretagets redovisningsvaluta. 

Som approximation av faktiska kurser kan företaget enligt Bokföringsnämnden använda en genomsnittskurs eller en standardkurs för en viss period. En approximation kan användas om den ger ett tillfredsställande värde jämfört med en omräkning enligt avistakurs. Det innebär att en omräkning enligt en genomsnittskurs inte kan användas vid kraftiga valutakursfluktuationer eftersom en sådan kurs ger för stora avvikelser i jämförelse med en omräkning enligt avistakurs.

Aktiebolag – Kunskap & mjukvara för att driva AB - Björn Lundén - Ordförklaring för genomsnittskurs - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.