BLACK WEEKEND – 50% rabatt på alla böcker!

Genomsnittskurs

Den genomsnittliga kursen på en valuta under en redovisningsperiod.

Om ett företag har en utländsk verksamhet ska de värden som finns i den utländska verksamhetens resultaträkning räknas om till moderföretagets redovisningsvaluta. Enligt Redovisningsrådet (RR) ska man egentligen räkna om till den valutakurs som gällde då intäkterna och kostnaderna uppstod, men av praktiska skäl kan man vid omräkningen använda en genomsnittskurs av dessa enskilda kurser.

Aktiebolag - Ordförklaring för genomsnittskurs - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.