Hausse

Med hausse avses en kraftig börsuppgång, de facto en kursuppgång på minst 2 % från börsens öppning till dess stängning under en dag. Motsats: baisse.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.