Hembud

Villkor om hembud innebär att förvärvaren av en aktie/andel i ett bolag måste anmäla förvärvet och erbjuda de lösningsberättigade att ta över aktien/andelen mot betalning.

Hembudet gäller alltså först efter att andelen har bytt ägare. På så vis vet man vem som blir ägare om den som är lösningsberättigad inte utnyttjar sin rätt.

I aktiebolag ska en hembudsskyldighet tas in i bolagsordningen för att den ska vara giltig. I handelsbolag ska hembud regleras i bolagsavtalet.

Om hembudet finns inskrivet i bolagsordningen i ett aktiebolag, eller i bolagsavtalet i ett handelsbolag, är överlåtelsen ogiltig utan de övriga ägarnas medgivande. Det har ingen betydelse om förvärvaren känner till hembudsskyldigheten eller inte.

Aktiebolag – Kunskap & mjukvara för att driva AB - Björn Lundén - Ordförklaring för hembud - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.