Aktiebolag / Korttidsarbete och utdelning

Korttidsarbete och utdelning

Faktagranskad artikel

Utdelning och andra värdeöverföringar innebär att företaget inte är berättigat till stöd för korttidsarbete om värdeöverföringen skett efter 16 mars 2020.

Publicerad: 2020-06-20
Värdeöverföringar påverkar stöd för korttidsarbete

Inför riksdagsbeslutet om korttidsarbete påpekade Finansutskottet att det inte är försvarligt att arbetsgivare som mottar stöd från det allmänna samtidigt genomför aktieutdelningar och andra liknande utbetalningar. Tillväxtverket har nu gjort en fördjupad juridisk analys kring värdeöverföringar som utdelning och koncernbidrag och kommit fram till att sådana värdeöverföringar påverkar rätten till stöd.

Utdelning före eller efter 16 mars

Tillväxtverkets bedömning är att värdeöverföringar som skett fram till den 16 mars 2020 inte påverkar rätten till stöd. Dessa värdeöverföringar ska enligt Tillväxtverket inte föranleda att stödmottagaren inte uppfyller kraven för rätt till stöd. Värdeöverföringar som skett senare påverkar dock möjligheten till stöd.

Utdelningar eller andra värdeöverföringar under stödperioden eller i nära samband med denna innebär enligt Tillväxtverket en presumtion för att det inte råder sådana allvarliga ekonomiska svårigheter hos företaget att en stödåtgärd skulle vara berättigad. Det är då upp till företaget att visa att förutsättningar för stöd föreligger.

Hela räkenskapsåret bör beaktas

Det är inte enbart de månader som företaget får stöd som tas i beaktande. Enligt Tillväxtverket är det i huvudsak värdeöverföringar under stödperioden som påverkar, men samtidigt bör hela räkenskapsåret beaktas för att kontrollera att stödet inte uppenbarligen missbrukats genom t ex värdeöverföringar i nära anslutning till stödperioden.

Koncernbidrag och korttidsarbete

Tillväxtverket har ändrat uppfattning när det gäller möjligheten att få stöd vid korttidsarbete för bolag som lämnat koncernbidrag. Enligt Tillväxtverket påverkar koncernbidrag avseende räkenskapsåret 2019 inte möjligheten att få stöd. Detsamma gäller för bolag med brutna räkenskapsår som avslutas före den 16 mars 2020.

 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!