Just nu har vi driftstörningar vilket gör att vissa kunder upplever problem med att logga in i våra apptjänster samt i våra onlinetjänster. Felsökning pågår och bör vara åtgärdat inom kort!

Publikt aktiebolag

Svenska aktiebolag är uppdelade i publika och privata aktiebolag. Det är enbart publika bolag som får sprida aktier, teckningsrätter, skuldebrev och optionsbevis till allmänheten eller låta dem handlas med på någon börs eller annan marknadsplats.

Publika aktiebolag måste ha minst 500 000 kr i aktiekapital.

Alla börsbolag blev 1 januari 1995 automatiskt registrerade som publika aktiebolag. Alla andra aktiebolag räknas som privata aktiebolag, såvida de inte låter registrera sig som publika aktiebolag.

Publika bolag måste i bolagsordningen ha beteckningen (publ.) efter firman, såvida det inte framgår direkt av firman att bolaget är publikt.

Se även aktiebolag.

Aktiebolag – kunskap & mjukvara för att driva aktiebolag - Björn Lundén - Ordförklaring för publikt aktiebolag - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.