Bokföringsnämnden (BFN)

Bokföringsnämnden är en statlig myndighet  som har huvudansvaret för utvecklandet av god redovisningssed.

BFN ska i första hand syssla med frågor om löpande redovisning och arkivering, samt värderingsfrågor mm för små och medelstora företag.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.