Bokföringsnämnden (BFN)

Bokföringsnämnden är en statlig myndighet  som har huvudansvaret för utvecklandet av god redovisningssed.

BFN ska i första hand syssla med frågor om löpande redovisning och arkivering, samt värderingsfrågor mm för små och medelstora företag.

Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - Ordförklaring för Bokföringsnämnden (BFN) - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.