Just nu får du 30 % rabatt på alla onlinekurser! Erbjudandet gäller t o m 31 oktober.

Bokföringsskyldiga

I princip är alla juridiska personer bokföringsskyldiga oavsett om de bedriver näringsverksamhet eller inte. Fysiska personer är endast bokföringsskyldiga om de bedriver näringsverksamhet.

Följande måste enligt bokföringslagen ha en ordnad bokföring:

• alla näringsidkare. Med näringsidkare menas alla fysiska och juridiska personer som yrkesmässigt bedriver ekonomisk verksamhet, även om den har väldigt liten omfattning.

• alla aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar, även om de inte bedriver någon näringsverksamhet eller om verksamheten är vilande.

ideella föreningar, trossamfund och stiftelser (små) för den näringsverksamhet som de bedriver eller (stora) för all verksamhet.

• alla som hyr ut en näringsfastighet eller brukar en sådan, exempelvis en lantbruksenhet.

Observera att bokföringsskyldigheten kvarstår även i konkurs.

Bokföring - Vi förenklar ditt företags bokföring - Björn Lundén - Ordförklaring för bokföringsskyldiga - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.