Just nu har vi problem med våra webbtjänster. Vi jobbar på att lösa detta!

Justerat eget kapital

Ett begrepp som används inom räkenskapsanalys och vid företagsvärdering enligt substansvärdemetoden.

Det justerade egna kapitalet beräknas som summan av redovisat eget kapital + 79,4 % av företagets obeskattade reserver. Resterande 20,6 % av företagets obeskattade reserver anses som en uppskjuten (latent) skatteskuld.

Bokföring - Vi förenklar ditt företags bokföring - Björn Lundén - Ordförklaring för justerat eget kapital - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.