Justerat eget kapital

Justerat eget kapital är ett begrepp som används inom räkenskapsanalys och vid företagsvärdering enligt substansvärdemetoden.

Det justerade egna kapitalet beräknas som summan av redovisat eget kapital + 79,4 % av företagets obeskattade reserver. Resterande 20,6 % av företagets obeskattade reserver anses som en uppskjuten (latent) skatteskuld.

Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - Ordförklaring för justerat eget kapital - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.