Kassalikviditet

Kassalikviditet är ett ekonomiskt nyckeltal som visar företagets betalningsförmåga på kort sikt (likviditet) genom att ställa omsättningstillgångarna (minus varulagret och pågående arbeten) i förhållande till de kortfristiga skulderna.

Tumregeln är att kassalikviditeten bör ligga på minst 100%. Då är omsättningstillgångarna (minus varulager och pågående arbeten) lika stora som, eller större än, de kortfristiga skulderna.

Kassalikviditet = (Omsättningstillgångarna – Varulagret och Pågående arbeten)/Kortfristiga skulder

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.