Kassalikviditet

Kassalikviditet är ett ekonomiskt nyckeltal som visar företagets betalningsförmåga på kort sikt (likviditet) genom att ställa omsättningstillgångarna (minus varulagret och pågående arbeten) i förhållande till de kortfristiga skulderna.

Tumregeln är att kassalikviditeten bör ligga på minst 100%. Då är omsättningstillgångarna (minus varulager och pågående arbeten) lika stora som, eller större än, de kortfristiga skulderna.

Kassalikviditet = (Omsättningstillgångarna – Varulagret och Pågående arbeten)/Kortfristiga skulder

Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - Ordförklaring för kassalikviditet - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.