Markanläggning

Som markanläggning räknas t ex:

• planering eller hårdgöring av mark, t ex buskröjning, schaktning och torrläggning av marken

• rivning av byggnad eller annat som funnits på fastigheten

• vägar, kanaler, hamninlopp, parkeringsplatser, fotbollsplaner och tennisbanor eller liknande personalanläggningar, planteringar och liknande

• täckdiken och skogsvägar

• brunnar, källare, tunnlar om de inte vid fastighetstaxeringen hör till byggnad.

I redovisningen räknas en markanläggning som en materiell anläggningstillgång.

Markanläggningar som anskaffats efter 1 juli 1990 skrivs skattemässigt av med 5% av anskaffningsvärdet per år. För skogsvägar och täckdiken i lantbruk gäller 10%.

Markanläggningar anskaffade före 1 juli 1990 får skattemässigt skrivas av med 5% av 75% av anskaffningsvärdet. Samma avskrivning brukar användas i redovisningen.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.