Markanläggning

Som markanläggning räknas t ex:

• planering eller hårdgöring av mark, t ex buskröjning, schaktning och torrläggning av marken

• rivning av byggnad eller annat som funnits på fastigheten

• vägar, kanaler, hamninlopp, parkeringsplatser, fotbollsplaner och tennisbanor eller liknande personalanläggningar, planteringar och liknande

• täckdiken och skogsvägar

• brunnar, källare, tunnlar om de inte vid fastighetstaxeringen hör till byggnad.

I redovisningen räknas en markanläggning som en materiell anläggningstillgång.

Markanläggningar som anskaffats efter 1 juli 1990 skrivs skattemässigt av med 5% av anskaffningsvärdet per år. För skogsvägar och täckdiken i lantbruk gäller 10%.

Markanläggningar anskaffade före 1 juli 1990 får skattemässigt skrivas av med 5% av 75% av anskaffningsvärdet. Samma avskrivning brukar användas i redovisningen.

Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - Ordförklaring för markanläggning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.