Just nu har vi driftstörningar vilket gör att vissa kunder upplever problem med att logga in i våra apptjänster samt i våra onlinetjänster. Felsökning pågår och bör vara åtgärdat inom kort!

Balansrapport

Balansrapport en standardrapport som visar en ögonblicksbild av företagets tillgångar, skulder, avsättningar och eget kapital. Balansrapporten skiljer sig från en balansräkning genom att vara mer detaljerad på kontonivå.

Bokföring - Vi förenklar ditt företags bokföring - Björn Lundén - Ordförklaring för balansrapport - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.