35% jubileumsrabatt på våra program – gäller nyköp till och med 31 januari!

Bokföring / Bokföra preliminärskatt

LEI-koder för värdepappershandel

Här får du en genomgång av hur du bokför preliminärskatt – med praktiska konteringsexempel. 

Publicerad:

För de anställda som har sin huvudsakliga sysselsättning i ditt före­tag, ska du dra skatt efter preliminärskattetabell. Har däremot den anställde inte arbetat hos dig som huvudsaklig sysselsättning utan som sidoinkomst gäller en speciell regel. Du ska dra 30% skatt på sido­inkomster förutsatt att de är minst 1 000 kr under ett kalenderår. Vill den anställde att du ska dra skatt efter tabell kan du naturligtvis göra det istället.

Du hittar konteringsexempel för alla tänkbara lönetransaktioner i ­LÖNEHANDBOKEN, en komplett vägledning för dig som arbetar med löneadministration.

Arbetsgivardeklaration

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
27106 300
163012 060
27305 760
  

 I samband med arbetsgivardeklaration görs en omföring till kontot Avräkning för skatter och avgifter [1630]. Den består av före­gående månads personal­­skatt [2710], 6 300 kr, och upp­bokade arbetsgivar­avgifter [2730], 5 760 kr.

Senast den 12:e i månaden efter löneutbetalningen måste du lämna arbetsgivardeklaration och betala in skatt och arbetsgivaravgifter för anställda. Är den 12:e en lördag, söndag eller helgdag gäller näst­följande vardag som sista dag. Arbetsgivardeklaration i januari och augusti lämnas den 17:e.
Det är löneutbetalningsdagen som styr, inte den period som lönen avser. Så om en anställd får lön för februari den 1 mars, ska skatte­deklarationen vara Skatteverket tillhanda och ­skattebetal­ningen ­finnas på Skatteverkets konto senast den 12:e april.

Lön till födda 1937 och tidigare
DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
701525 000
27108 750


 193016 250

En ålderspensionär född 1937 eller tidigare har fått lön [7015] med 25 000 kr. Efter skatte­avdrag [2710] med 8 750 kr får han sin lön insatt på ett bankkonto från företags­konto [1930] på 16 250 kr.

För löner till anställda som är födda 1937 och tidigare betalar företaget inga arbetsgivaravgifter.

Lön till pensionärer födda 1938-1954
DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
701626 000
27109 100
75202 6542730
2 654


1930
16 900

En ålderspensionär född 1938 har fått lön [7016] med 26 000 kr. Efter skatte­avdrag [2710] med 9 100 kr får han sin lön, 16 900 kr, insatt på ett bank­konto från företags­kontot [1930]. Avgifterna på 10,21% (ålderspensionsavgift) på 2 654 kr kostnadsförs på kontot [7520] och ­bokas upp som en skuld [2730].

När det gäller anställda som fyllt 65 år (vid årets ingång) och omfattas av det nya ­pensionssystemet (födda 1938 och senare) ska man betala ålderpensions­avgift (10,21%).

Läsa mer

I vår kompletta handbok Bokföring kan du ta del av massor av konteringsmallar och exempel som visar hur du bokför olika affärstransaktioner. Finns som tryckt bok och e-bok.