Bokföring / Kontoplan

Vad är en kontoplan?

Faktagranskad artikel

Kontoplanen är en sammanställning över samtliga de konton företaget använder i sin bokföring. Det finns färdiga mallar med en standard för hur kontoplanen kan se ut, t ex BAS-kontoplanen som praktiskt taget alla företag och föreningar använder. Denna kontoplan kom till som en anpassning till nya årsredovisningslagen.

Publicerad: 2022-02-11
Kontoklasser

I en kontoplan delas kontona in i olika klasser så att konton som hör ihop bildar en klass.

Den första siffran i ett kontonummer visar kontoklassen. Indelningen i kontoklasser ser normalt ut så här:

  • tillgångskonton (klass 1)
  • skuldkonton (klass 2)
  • intäktskonton (klass 3)
  • kostnadskonton (klass 4–8).
Kontogrupper

I en kontoplan delas kontona in i olika grupper så att konton som hör ihop bildar en grupp. De två första siffrorna i ett kontonummer visar kontogruppen. I BAS-kontoplanen innehåller t ex kontogruppen 26 olika momskonton.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!