Lantbruksenhet

En lantbruksenhet är en fastighet som innehåller åkermark, betesmark, skogsmark eller skogsimpediment (ekonomiskt onyttig mark). Dessutom kan tomtmark och övrig mark ingå. Mark som är bebyggd med småhus betraktas i sin helhet som tomtmark om marken ligger i ett enda skifte och har en areal på högst två hektar. En sådan fastighet är alltså inte lantbruksenhet. En fastighet som klassats som lantbruksenhet ska beskattas som näringsverksamhet, även om den som äger fastigheten inte själv brukar den. Men också den som arrenderar (se arrende) hela eller en del av fastigheten ska redovisa sina inkomster och utgifter som inkomst av näringsverksamhet.

Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - Ordförklaring för lantbruksenhet - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.