Just nu får du 30 % rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 30 april.

Årsredovisning

Avslutning av räkenskaperna.

Årsredovisningen ska innehålla:

balansräkning

resultaträkning

noter

förvaltningsberättelse

finansieringsanalys (gäller större företag).

Följande företag ska varje räkenskapsår avsluta bokföringen och upprätta en årsredovisning: 

  • aktiebolag, ekonomiska föreningar samt handelsbolag som ägs av minst en juridisk person 
  • värdepappersbolag och försäkringsföretag (enligt särskilda lagar) 
  • bokföringsskyldiga stiftelser 
  • moderföretag i större koncerner (där koncernen som helhet uppfyller minst ett av nedanstående kriterier)
  • övriga bokföringsskyldiga företag, t ex enskilda firmor och handelsbolag med fysiska personer (människor) som delägare, som uppfyller mer än ett av följande kriterier:
  1. medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50, 
  2. företagets balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,
  3. företagets nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.
Bokslut & årsredovisning - Ordförklaring för årsredovisning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.