Bokslut & årsredovisning / Årsredovisning

Vad är årsredovisning?

Faktagranskad artikel

Årsredovisning är ett årligt avslut av räkenskaperna. Här läser du om vilka företag som behöver upprätta årsredovisning och vad den ska innehålla.

Publicerad: 2023-01-12
Årsredovisningens innehåll

Årsredovisningen ska innehålla:

balansräkning

resultaträkning

noter

förvaltningsberättelse

finansieringsanalys (obligatoriskt i större företag och frivilligt i mindre företag).

Vilka företag ska göra årsredovisning?

Följande företag ska varje räkenskapsår avsluta bokföringen och upprätta en årsredovisning: 

  • aktiebolag, ekonomiska föreningar (inklusive bostadsrättsföreningar) samt handelsbolag som ägs av minst en juridisk person 
  • värdepappersbolag och försäkringsföretag (enligt särskilda lagar) 
  • bokföringsskyldiga stiftelser 
  • moderföretag i större koncerner (där koncernen som helhet uppfyller minst ett av nedanstående kriterier)
  • övriga bokföringsskyldiga företag, t ex enskilda firmor och handelsbolag med fysiska personer (människor) som delägare, som uppfyller mer än ett av följande kriterier:
  1. medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50, 
  2. företagets balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,
  3. företagets nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG – K2 är en praktisk handbok för dig som ska upprätta årsredovisning för ett mindre aktiebolag. 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!