Årsredovisningslagen (ÅRL)

Lag (1995:1554) som bland annat har till syfte att företagens rapportering så långt som möjligt blir jämförbar och enhetlig.

Årsredovisningslagen gäller företag som ska avsluta räkenskaperna med en årsredovisning.

Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Bjorn Lunden - Ordförklaring för årsredovisningslagen (ÅRL) - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.