Anskaffningsutgift

Anskaffningsutgift är ett begrepp som används vid kapitalvinstberäkning i inkomstslaget kapital.

Anskaffningsutgiften är vad företaget betalat för en tillgång inklusive hanterings- och hemtagningskostnader (t ex frakt och tull).

Anskaffningsutgiften plus förbättringsutgiften utgör tillsammans omkostnadsbeloppet, vilket är det slutliga avdrag som görs från försäljningsintäkten vid vinst-/förlustberäkningen.

I inkomstslaget näringsverksamhet (både skatte- och redovisningsmässigt) används begreppet anskaffningsvärde istället för begreppet anskaffningsutgift.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.