Främmande kapital

Med främmande kapital menas den del av balansomslutningen som inte finansierats av ägarna. Det främmande kapitalet består normalt av lån och leverantörskrediter. Jfr eget kapital.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.