Främmande kapital

Med främmande kapital menas den del av balansomslutningen som inte finansierats av ägarna. Det främmande kapitalet består normalt av lån och leverantörskrediter. Jfr eget kapital.

Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Björn Lundén - Ordförklaring för främmande kapital - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.