Koncernresultaträkning

Koncernresultaträkningen är del av koncernredovisningen.

Koncerner ska för varje räkenskapsår upprätta koncernresultaträkning. Meningen med koncernredovisningen är att den ska spegla hela koncernens resultat. Koncernresultaträkningen måste därför rensas från alla interna vinster som uppkommer när bolag inom koncernen gör affärer med varandra.

De elimineringar som ska göras kan sammanfattas i följande punkter:

• Koncernresultaträkningen rensas från resultatpåverkan på grund av förändringar av obeskattade reserver.

• Avskrivning på eventuell goodwill redovisas.

Utdelning på dotterbolagsaktier omförs så att utdelningen tillhör rätt räkenskapsår.

Resultaträkningen rensas från alla interna transaktioner mellan bolagen genom eliminering av respektive kostnad mot intäktskonto och tvärtom.

• En eventuell minoritets andel av resultatet förs bort genom motbokning av motsvarande post i koncernbalansräkningen.

Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Björn Lundén - Ordförklaring för koncernresultaträkning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.